VGM

GHK Services zet zich in voor de gezondheid en veiligheid van iedere arbeidskracht, opdrachtgever en een ieder die betrokken is bij het verrichten van de werkzaamheden.

Door de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, een duidelijke taakverdeling, gekwalificeerd en bekwame arbeidskrachten zijn we van mening dat incidenten voorkomen kunnen worden.

Voor de logistieke en maritieme sector is iedere ingehuurde persoon in het bezit van VCA-VOL (VCA leidinggevend). VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers.

VCA is bedoeld voor bedrijven die veilig en gezond werken belangrijk vinden en hierin structureel willen investeren. En dan vooral voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Denk hierbij aan constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouw- of haventerreinen, in fabrieken en werkplaatsen en/of bij installaties.

Indien er een volledige ploeg besteld wordt, organiseert de supervisor een Toolbox meeting zodat de taken duidelijk en verdeeld zijn, het belang van een veilige werkomgeving benadrukt wordt en iedereen op de hoogte is met welke gevaren rekening gehouden dient te worden.

Voor de onderwijs sector is het uiteraard van belang dat er een geldige Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd wordt. Hiermee dient rekening gehouden te worden dat de reactie vanuit de justitiƫle organisatie 6 weken op zich kan laten wachten.